Minimumsnormeringer

Af Peter Nilsson og Olaf Prien

Langt fra målet om minimumsnormeringer
Af Peter Nilsson, byrådskandidat for SF og Olaf Prien, byrådsmedlem SF
Det er godt at blive mindet om virkelighedens verden, og det er endnu
vigtigere, når det drejer sig om vores børn.
Den nye økonomimodel for daginstitutionerne tegner et meget reelt
billede af normeringen, og for mig var det trist læsning, at få det sort
på hvidt endnu en gang: To medarbejdere på en børnehavegruppe eller
vuggestue i den “bedste tid”, det er langt fra SFs mål om
minimumsnormering.
Der sættes pris på ærlighed og modellen bliver rost for dens
gennemsigtighed i de mange høringssvar. Forældrebestyrelserne peger
samtidig på behovet for bedre normeringer også om eftermiddagen og om
morgenen, at der tildeles flere midler til vikarer, og at der er flere
timer til ressourcepædagoger.
Økonomimodellen giver kun en ramme for vores institutioner, som de så
kan råde med alt efter, hvad der er bedst for den enkelte institution.
Men uanset hvordan man gør, så mangler der pædagogtimer. For rigtigt at
kunne gøre noget ved de nævnte problemer, så skal vi samlet set løfte
børneområdet endnu mere – og jeg er glad for, at vi er begyndt at gå i
den rigtige retning.
Udover flere voksne til vores børn, så er der også brug for at have en
større andel af pædagoger. Det er vi opmærksom på i SF og har arbejdet
for det i efterårets budgetforhandlinger. Lad os fortsætte med at
forbedre normeringerne også i 2021.