Max 24 elever i klasserne. Olaf Prien

Max 24 elever i klasserne! Det har jeg i lang tid ønsket for vores
børn og unge. Den nyeste optælling over folkeskolernes
klassestørrelser viser, at det går den rigtige vej. Nu har kun 15
procent af skoleklasserne i Halsnæs flere end 24 elever. I en del
andre kommuner er klassestørrelsen vokset i løbet af de sidste år,
men her hos os oplever vi en sidegevinst af, at vi har gjort skolerne
selvstændige.
Mindre klasser er vigtige, så alle børn føler sig set og hørt. Jeg
har hørt mange fortælle om, at de under corona-undervisningen før
sommerferien oplevede, at elever trives bedre i de delte klasser.
Eksisterende store klasser kan med fordel få undervisning af to lærere. Dog kan det være dyrt med endnu mindre klasser, men her kan
der være hjælp på vej, når vi retter blikket mod Christiansborg.
SF vil indføre et loft på 24 elever – og det kan klares over tid,
når man starter hvert år med de nye 0. klasser. Dette kan bl.a.
finansieres ved at forkorte skoleugen med en time – og mon ikke en
kortere skoledag giver gladere børn? Olaf Prien, byrådsmedlem for SF_OLAF PRIEN, mobil 42308941_
_Byrådsmedlem for SF i Halsnæs_