SF-Halsnæs

SF Halsnæs har på sin ekstraordinære generalforsamling d. 29.september
valgt Anja Rosengreen til partiets spidskandidat ved valget til byrådet
november 2021.
Anja Rosengreen blev enstemmigt valgt uden modkandidater og
generalforsamlingen gav stor opbakning til Anja for det arbejde hun og
SF’s gruppe har udført og udfører i byrådet i den igangværende periode.
Anja er i nuværende byrådsperiode også formand for udvalget ”Miljø og
Teknik”. Et arbejde der giver masser af god kontakt til borgerne i
dagligdagen, men også kræver en stor arbejdsindsats, når krævende
projekter skal behandles i teknisk udvalg og fremsættes i byrådet.
Generalforsamlingen udtrykte også stor tilfredshed med den del af Anja’s
arbejde.
Anja kvitterede med at fortælle om arbejdet med at fremme og få SF’s
mærkesager på dagsordenen i kommunalbestyrelsen og det benarbejde et
lille politisk parti skal udføre, for at nå så langt som muligt med at
få sine politiske mål opfyldt.
Efter indstilling fra bestyrelsen blev det vedtaget, at SF Halsnæs
stiller op på partiliste ved valget til kommunalbestyrelsen i november
2021.
Tre medlemmer meddelte deres kandidatur til listen og efter debat og
afstemning blev nuværende byrådsmedlem Olaf Prien nr. 2 på listen efter
spidskandidaten. Nr. 3 blev Peter Nilsson og nr. 4 Kristine Skarbinika
Pedersen.
Listen vil blive suppleret med flere kandidater.
En nærmere præsentation af kandidaterne og af SF’s politik til
byrådsvalget, vil komme efter partiets ordinære generalforsamling i
foråret 2021
På vegne af bestyrelsen i SF Halsnæs
Anita Bager Formand